Přeměna sluneční energie na chemickou prostřednictvím technologie „umělého listu“

Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
Pracoviště:
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Princip „umělého listu“ spočívá ve využití slunečního svitu k rozkladu vody, tedy k přímé přeměně energie fotonů na chemickou energii. Tuto chemickou enerii pak lze využít v palivových článcích nebo dalších aplikacích. Technologie „umělého listu“ využívá fotovoltaického článku pokrytého dalšími funkčními vrstvami. Fotovoltaické nanostruktury založené např. na křemíkových nanodrátech nabízejí řadu výhod, od účinného záchytu světla až po velkou reakční plochu. Předběžné pokusy potvrzují funkčnost konceptu, otázkou k dalšímu výzkumu je dosažení dostatečné účinnosti procesu a navržení takové struktury, která bdue mít dlouhou životnost.

Tento výzkumný podprogram byl zahájen v roce 2018.