Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21
Odpovědný řešitel:
Ing. Jan Hrubý, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupracující pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice

Cílem aktivity je zvýšení spolehlivosti provozu parních turbín s využitím vibrodiagnostiky oběžných lopatek jejich nízkotlakých stupňů. Aktivita propojuje vědecké oblasti elektrotechniky, mechatroniky, mechaniky a matematické statistiky. Je pokračováním aktivit z předchozích let, kdy umožnila ustanovit velice úzkou a efektivní spolupráci mezi ÚT a ÚI. ÚT se zabývá výzkumem a vývojem měřicích systémů pro vibrodiagnostiku a zajišťuje získávání experimentálních dat pro matematické modelování a zpracování. ÚI se zabývá modelováním procesů a netradičními metodami zpracování dat se zaměřením na statistiku a korelační analýzu.

Podíl na výsledcích: ÚT zajišťuje výzkum a vývoj senzorů, elektroniky, měřicích metod, ÚI zajišťuje výzkum a vývoj matematických metod a matematické modelování systémů se zaměřením na statistické zpracování informace.

Statistický odhad nejistoty v termodynamických výpočtech pro energetické aplikace (ÚT, ÚI)

V rámci této aktivity je vyvíjena metodika odhadu nepřesností matematických modelů termofyzikálních vlastností. Tyto modely jsou úhelným kamenem technologií v energetice, jak v tepelných elektrárnách, tak pro ukládání tepelné energie, a dále pro energeticky náročné technologie jako chlazení a klimatizace nebo chemická výroba. Aktivita spojuje kompetence ÚI v oboru matematické statistiky a kompetence ÚT v oboru vývoje matematických modelů termofyzikálních vlastností. Cílem je vytvoření nástroje pro odhad nejistot veličin vypočtených z těchto modelů. Motivace pochází z potřeb Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody vodní páry (IAPWS), aktivita ale má významně širší záběr, a to jak v rozměru základního výzkumu, kde jde o vývoj metodiky pro spolehlivý odhad nejistot termofyzikálních vlastností vypočtených z fenomenologických modelů, tak rozměr aplikační, kde odvození vztahů pro konkrétní případ umožní praktické využití nejistot v návrhu průmyslových zařízení.


Aktuální aktivity:
  • Řešitelský tým získal společný projekt Horizon 2020 s University of Manchester a EMTD Ltd. (Spojené království) s názvem „Blade Tip Timing System Validator“ (BATISTA), č. 862034 (https://cordis.europa.eu/project/rcn/224434/factsheet/en), zaměřený na verifikaci diagnostických systémů vibrací lopatek za rotace. Projekt byl přijat Evropskou komisí pro řešení v letech 2019–2021
  • Seminář Aerodynamika vysokých rychlostí, který je platformou pro setkávání výzkumných a vývojových pracovníků z akademické sféry (ČVUT, TUL, ÚT, ZČU, VZLÚ, ÚJV Řež) a výrobní sféry (Doosan Škoda Power, Howden ČKD Compressors, ZVVZ Milevsko, TechSoft Eng. s.r.o., PBS Energo, PBS Turbo) v oboru lopatkových strojů. Workshop byl zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v parních turbínách a ventilech a v kompresorech a zúčastnilo se ho celkem 102 účastníků.
  • Workshop Improving Efficiency of Power Engineering Machines, zaměřený na zvyšování účinnosti energetických strojů, byl uspořádán jako samostatná aktivita v rámci konference „Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Mechanics – 2019“ ve dnech 11. – 13. 6. 2019. Akce se účastnilo 47 účastníků, z toho 15 ze zahraničí.
Rubriky: Aktuality 2017