Článek A přece se točí… Energie uložená v pohybu
Autor: Ondřej Vrtiška
Vesmír 99, 2020/11, str. 636

Akumulace mechanické energie v rotujících setrvačnících patří k méně známým způsobům (krátkodobého) skladování energie. Setrvačník se obvykle roztočí elektromotorem, existují však i aplikace využívající jako primární zdroj přímo mechanickou energii. Technologii blíže popisují ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Jiří Plešek s kolegy Jaroslavem Zapomělem, Jiřím Šonským a Janem Gruberem.
Číst dál na stránce časopisu Vesmír


Popularizační brožura
Výzkum pro energetiku: vybraná témata
Autoři: Emil Pelikán, Volodymyr Lynnyk, Ota Samek, Michal Šyc, Magdalena Bendová, Martin Koller, Martin Luxa, Pavel Procházka a kol.

Edice Strategie AV21 | Účinná přeměna a skladování energie
Vydalo Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro Kancelář Akademie věd ČR, vydání 1., 2017.

 


Popularizační brožura
Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování
Autoři: Olga Bičáková, Michal Jeremiáš, Michael Pohořelý, Pavel Straka, Karel Svoboda, Michal Šyc

Edice Strategie AV21 | Účinná přeměna a skladování energie
Vydalo Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro Kancelář Akademie věd ČR, vydání 1., 2016.

 


Článek Nová role tenkých vrstev ve fotovoltaice
Autor: Antonín Fejfar
Vesmír 96, září 2017, str. 490–491

Lidstvo je postaveno před úkol přejít od klasických fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Mezi možnými cestami k uskutečnění této změny zaujímá přední místo využití výkonu 125 000 terawattů slunečního světla dopadajícího na povrch Země fotovoltaickou přeměnou…
Číst dál na stránce časopisu Vesmír


Článek Jak ochočit teplo a chlad?
Autor: Magdalena Bendová
Vesmír 96, září 2017, str. 492–493

V přírodě lze nalézt dostatek zdrojů energie, a dnešní výzkum se kromě jiného zaměřuje na to, jak je využít ještě lépe. Nové materiály a postupy pro ukládání tepelné energie je možné využít nejen pro efektivnější ohřev či chlazení domů, ale také v průmyslových aplikacích. v rafineriích nebo tepelných elektrárnách se již uplatňují procesy využívání zbytkového tepla. všechny tyto procesy je však možné ještě zlepšovat…
Číst dál na stránce časopisu Vesmír


Článek ENERGIE: Kde ji vzít a jak ji skladovat
A / Věda a výzkum 1/2017, str. 50-53

Energetická soběstačnost patří podle Světové obchodní organizace mezi desítku výzev, jimž budeme čelit v následujících desetiletích. Současné dominantní zdroje energie nejsou trvalým řešením, a tak musíme nejen hledat zdroje nové, ale přitom i zdokonalovat její přeměnu a vyřešit skladování. Právě to je jedním z úkolů Strategie AV21…
Číst dál v časopise A / Věda a výzkum


Výzkumný program č. 3: Účinná přeměna a skladování energie v brožuře Strategie AV21
Informační brožura Strategie AV21, 2017

Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky a snižování ekologické zátěže jsou aktuálními společenskými výzvami pro výzkum v oboru účinné přeměny různých zdrojů energie a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie…

 


Článek Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou
Waste Forum. Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 42–48
Autoři: Pohořelý M. a kol.Moško J., Zach B., Šyc M., Václavková Š., Jeremiáš M., Svoboda K., Skoblia S., Beňo Z., Brynda J., Trakal L., Straka P., Bičáková O., Innemanová, P.