Program Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 je výzkumný program Strategie AV21, který se zaměřuje na zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky a snižování ekologické zátěže. Koordinátorem programu je Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Výzkumný program je členěn do následujících výzkumných témat:

Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní přenos energie

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.
Aktivity, projekty, výstupy

 
Účinné a čisté postupy zpracování paliv

Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
Aktivity, projekty, výstupy

 
Nanostrukturní materiály pro konverzi a skladování energie

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc.
Aktivity, projekty, výstupy

Skladování energie v setrvačnících
Skladování energie v setrvačnících

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Aktivity, projekty, výstupy

 Ukládání tepelné energie
Skladování tepelné energie

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
Aktivity, projekty, výstupy

Zvyšování účinnosti elektráren (od r. 2018)

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.

Starší výzkumné okruhy (2015–2017)
Přímá přeměna sluneční energie na vodík
Přímá přeměna sluneční energie na vodík (2018)

Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
Tento výzkumný podprogram probíhal v roce 2018.

Zvyšování účinnosti tepelných elektráren (2015-2017)

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.

Diagnostika a řízení procesů přeměny energií (2015-2017)

Odpovědný řešitel: Mgr. Ota Samek, Dr.

 

Koodinační rada výzkumného programu

Předseda (koordinátor výzkumného programu): Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Tajemník (asistent koordinátora): Ing. Patrik Zima, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Členové:

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Mgr. Ota Samek, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ing. Olga Bičáková, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR

 

Kontakt

Koordinátor výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21

Ing. Jiří Plešek, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 1402/5
182 00  Praha 8 – Libeň
premena@it.cas.cz