Kalendář výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21

2021

8.–10. 6. 2021 Letní škola Physics at Nanoscale, která bude probíhat v hybridní podobě (přednášky online, ale studenti se budou moci potkat na několika místech a ve společných akcích).

2020

26. 2. 2020: Seminář „5 let výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21, Praha

3.–4. 3. 2020: Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2020, Praha


2019

Listopad 2019: Workshop Diagnostika obnovitelné zdrojů energie na bázi dřeva, Brno

Listopad 2019: Workshop „Rozvoj Společné laboratoře skladování energie“, Praha

19.–21. 9. 2019: ENERGY DAYS 2019; cyklus přednášek o statistickém a matematickém modelování a jejich dopadech na rozhodování v energetice, Liberec/Praha

6. 6. 2019: Seminář Aerodynamika vysokých rychlostí 2019, Nový Knín

11.–13. 6. 2019: Workshop Improving the efficiency of power engineering machines, Plzeň

5.–6. 3. 2019: Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2019, Krakov


2018

Listopad 2018: Workshop Monitorování mikrobiální továrny určené k produkci biopaliv, Brno

Listopad 2018: Workshop Spolupráce s aplikační sférou v oblasti termochemické konverze paliv, Praha

17.–21. 9. 2018: Minisymposium Defekty v materiálech pro energetiku v rámci konference Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, Praha

20.-22. 9. 2018: ENERGY DAYS 2018; cyklus přednášek o statistickém a matematickém modelování a jejich dopadech na rozhodování v energetice

22.–27. 7. 2018: Fokusovaná sekce zaměřená na nanostruktury pro fotovoltaiku při mezinárodní konferenci ICN+T 2018, Brno

12.–14. 6. 2018: Workshop Improving Efficiency of Power Engineering Machines v rámci mezinárodní konference Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow – PSE 2018

6.–7. 3. 2018: Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018, Praha

21. 2. 2018: Horizont 2020 v energetice, Klub Violino, Praha.
Společný večer s Technologickým centrem AV ČR věnovaný zkušenostem a námětům, jak získat podporu pro výzkum v oblasti energetiky. Krakovská 5, Praha 1, od 18.00.

31. 1. 2018: Seminář Perspektivy rozvoje energetiky, Praha


2017

30. 11. 2017: Workshop Energy Industry in a Broader Context (Energetika v širších souvislostech) | Podrobná reportáž

26.–28. 10. 2017: ENERGY DAYS 2017: Mezinárodní workshop Modelling Smart Grids 2017 + kulatý stůl

13.–15. 6. 2017: Konference s mezinárodní účastí Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin

12.–17. 6. 2017: 16th IUVSTA International Summer School on Physics at Nanoscale

8. 6. 2017: Workshop Vysokorychlostní aerodynamika – vše o přeměnách energie v lopatkových strojích.

26. 5. 2017: Český den v madridském vědeckém institutu IMDEA Energía

28. 2. – 1. 3. 2017: Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2017


2016

29. 11. 2016: Workshop Distributed Energy Resources and Storage (Distribuované zdroje a úložiště energie) | Podrobná reportáž

23. 11. 2016: Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv | Podrobná reportáž

6. 10. 2016: Workshop Materiály pro energetiku

21.–23. 9. 2016: Mezinárodní workshop Modelling Smart Grids 2016

27. 9. 2016: Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv


2015

25. 9. 2015: Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů

10.–11. 9. 2015: Mezinárodní workshop Modelling Smart Grids 2015

10. 9. 2015: Kulatý stůl INFORMATIKA PRO MODERNÍ ENERGETIKU

30. 11. 2015: Workshop Technology Perspectives for Energy Storage (Technologické perspektivy skladování energie) – workshop pod záštitou předsedy AV ČR, prof. J. Drahoše | Podrobná reportáž