Program Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 je výzkumný program Strategie AV21, který se zaměřuje na zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky a snižování ekologické zátěže. Koordinátorem programu je Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Výzkumný program je členěn do následujících výzkumných témat:

Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní přenos energie

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

 
Účinné a čisté postupy zpracování paliv

Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.

 
Nanostrukturní materiály pro konverzi a skladování energie

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc.

Skladování energie v setrvačnících
Skladování energie v setrvačnících

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.

 Ukládání tepelné energie
Skladování tepelné energie

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.

Zvyšování účinnosti elektráren (od r. 2018)

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.


Koodinační rada výzkumného programu

Předseda (koordinátor výzkumného programu): doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Tajemník (asistent koordinátora): Ing. Patrik Zima, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Členové:

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Mgr. Ota Samek, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ing. Olga Bičáková, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Kontakt

Koordinátor výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 1402/5
182 00  Praha 8 – Libeň
premena@it.cas.cz