Skladování tepelné energie

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
Pracoviště:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Skladování tepelné energie umožňuje radikálně omezit spotřebu primární energie na topení a chlazení využitím přírodních denních až ročních cyklů nebo technologických dávkových cyklů. V rámci Společné laboratoře skladování energie Ústavu termomechaniky AV ČR a Ústavu chemických procesů AV ČR jsou zkoumány nové materiály a podmínky přestupu tepla a hmoty umožňující vysokou hustotu skladované energie, vysoké výkony a malé ztráty při dlouhodobém skladování.


Aktuální aktivity:
  • Na nové aparatuře úspěšně proběhly testy na známých materiálech za pokojové teploty a od počátku září probíhají testy za extrémně nízkých teplot.
  • V následujících měsících proběhne dovybavení aparatury a budou zahájena společná měření ÚT a FZÚ.