Energetická soběstačnost patří mezi nejpalčivější výzvy, kterým bude česká společnost čelit. Na otázky, co nás v oblasti energetiky čeká v nejbližších letech i v příštím půlstoletí, hledal odpovědi seminář, na němž diskutovali experti z nejrůznějších vědeckých oblastí o návrzích, jak by se česká energetika mohla inovovat.

Podle koordinátora výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 a předsedy Komise pro energetiku Jiřího Pleška, je komise jakožto poradní orgán Akademie věd ČR připraven poskytovat expertizy pro zákonodárce či ministerstva. Jak vysvětluje, energetická koncepce státu je v zásadě racionální, byť vyžaduje další aktualizace. „Politici vnímají Akademii věd ČR jako seriózní instituci, pravidelně například jednáme s Úřadem vlády a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost či Ministerstvem průmyslu a obchodu.“

Seminář Perspektivy rozvoje energetiky v ČR, jenž 31. ledna 2018 v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě zorganizovaly Komise pro životní prostředí AV ČR a Komise pro energetiku AV ČR, volně navázal na výsledky první a druhé nezávislé energetické komise. Druhá, pod předsednictvím Dany Drábové, v roce 2012 připravila základy průběžně aktualizované Státní energetické koncepce.

Studio ČT 24, Brífink po řádném zasedání Hospodářského výboru PS Parlamentu ČR | Seminář Perspektivy rozvoje energetiky v ČR | Článek v časopise A / Věda a výzkum 1/2018

Rubriky: Aktuality 2018