1. 4. 2022

Výroba vodíku z odpadu nebo biomasy je velmi aktuální téma i ve světle současných geopolitických změn a nutnosti přechodu na ekonomiku s výrazně omezenými zdroji zemního plynu a ropy. Vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu chemických procesů AV ČR, VŠCHT Praha, Univerzity z Gentu, BOKU ve Vídni a VJIET v Hyderabadu (Indie) zveřejnili souhrnný článek věnovaný výrobě vodíku metodou „enhanced reforming“. Při této metodě je v procesu zplyňování (např. plazmového) zároveň zachytáván vznikající oxid uhličitý. Tím je ze systému „odsáván“ uhlík. Výsledkem je syntézní plyn velmi bohatý na vodík. Zachycený oxid uhličitý je následně opět uvolněn v koncentrované formě a připraven k trvalému uložení nebo k dalšímu využití (CCUS). Článek byl publikován v prestižním časopise Progress in Energy and Combustion Science s impaktním faktorem 29.

Celé znění vědeckého článku