Aktuality

Výroba vodíku z odpadu nebo biomasy

1. 4. 2022 Výroba vodíku z odpadu nebo biomasy je velmi aktuální téma i ve světle současných geopolitických změn a nutnosti přechodu na ekonomiku s výrazně omezenými zdroji zemního plynu a ropy. Vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu chemických procesů AV ČR, VŠCHT číst dál…

By root, ago
Aktuality

Škvára jako podklad pro silnice. Vědci zkoumají, co se zbytky ze spaloven

27. 8. 2021 Otevřít víko popelnice a něco do ní zahodit je jednoduché. Jenže odpadky z netříděného koše putují na skládku nebo do spalovny. Ani jedna možnost není zrovna optimální. Michal Šyc z Ústavu chemických procesů AV ČR zkoumá, jak využít škváru, která zbyde po spálení odpadu. K jeho výzkumu přispěl program Strategie číst dál…

By root, ago
Aktuality

Pod sluncem je největší světlo aneb Jak vědci inovují fotovoltaiku

17. 8. 2021 Před deseti lety jí takzvaní solární baroni pokazili pověst, lány modrých panelů na polích místo obilí jí na popularitě nepřidávají. Sama fotovoltaika je v tom ovšem nevinně. Široká vědecká obec ji i nadále považuje za nadějný alternativní způsob, jak vyrábět elektřinu. Mezi obnovitelnými zdroji mnozí dokonce slunci předpovídají číst dál…

By root, ago
Aktuality

Bez jaderných elektráren se v Česku neobejdeme: rozhovor s koordinátorem

25. 5. 2021 Energetika je téma, které budí vášně. Nejen kvůli tendru na dostavbu Dukovan, ale i s ohledem na zvyšující se potřebu obnovitelných zdrojů či debatu okolo konce uhelných elektráren. Jak do diskuze zasahuje Akademie věd ČR? Které inovace by mohly přispět k bezpečné a efektivní výrobě energie? A spasí nás boom elektroaut? Zeptali jsme se Jiřího Pleška z Ústavu číst dál…

By root, ago
Aktuality

Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Igor Zolotarev, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018 se konalo v Praze v Ústavu termomechaniky AV ČR ve dnech 6.–7. března 2018. Jeho účastnici číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Workshop „Přeměny energie v lopatkových strojích 2018“

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem aktivity bylo setkání výzkumných a vývojových pracovníků z akademické (ČVUT, TUL, ÚT AVČR, ZČU, VZLÚ) i výrobní (Doosan Škoda Power, Howden CKD Compressors, ZVVZ Milevsko, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Seminář Perspektivy rozvoje energetiky, 31. 1. 2018, Praha

Energetická soběstačnost patří mezi nejpalčivější výzvy, kterým bude česká společnost čelit. Na otázky, co nás v oblasti energetiky čeká v nejbližších letech i v příštím půlstoletí, hledal odpovědi seminář, na němž diskutovali experti z nejrůznějších vědeckých oblastí o návrzích, jak by se česká energetika mohla inovovat. Podle koordinátora výzkumného programu číst dál…

By root, ago
Aktuality

Workshop Energetika v širších souvislostech, 30. 11. 2017, Praha

Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Dne 30. listopadu 2017 proběhl v sídle Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze mezinárodní workshop Energetika v širších souvislostech, který zahájila předsedkyně číst dál…

By root, ago
Aktuality

Workshop Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů, 1. 12. 2017, Brno

Workshop Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů, 1. prosinec 2017, Brno Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Mgr. Ota Samek, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno Palmový olej má vysoký bod tání a velký číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

ENERGY DAYS 2017 – mezinárodní workshop a kulatý stůl, 26.–28. 10. 2017, Praha

ENERGY DAYS 2017 – mezinárodní workshop a kulatý stůl, 26.–28. října 2017, Praha Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Třetí ročník mezinárodního workshopu na téma „Modelování chytrých sítí 2017 – Modelování, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI), 28. 2. – 1. 3. 2017, Krakov

Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2017 Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Luděk Pešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 28. 2. – 1. 3. 2017, Krakov, Polsko Kolokvium DYMAMESI 2017 se věnuje výzkumu číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Workshop Distributed Energy Resources and Storage, 29. 11. 2016, Praha

Workshop Distributed Energy Resources and Storage, 29. 11. 2016, Praha Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem mezinárodního workshopu bylo prodiskutovat problematiku technologií decentralizovaných zdrojů a úložišť energie a jejich efektivního číst dál…

By root, ago
Aktuality

Cyklus přednášek Statistické modelování a nejistoty – dopady na rozhodování v energetice

Cyklus přednášek Statistické modelování a nejistoty – dopady na rozhodování v energetice Aktivita programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 v roce 2016 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. V rámci pravidelně číst dál…

By root, ago
Aktuality

Výstava Aerodynamika pro teplo a světlo domovů, 1.–13. 11. 2016, IQLANDIA Science Center Liberec

Výstava Aerodynamika pro teplo a světlo domovů, 1.–13. 11. 2016, IQLANDIA Science Center Liberec Aktivita programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2015 Odpovědný řešitel: Ing. Martin Luxa, Ph.D. Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Doosan Skoda Power s.r.o. V rámci Týdne vědy a techniky 2016  se číst dál…

By root, ago