Aktuality

Výroba vodíku z odpadu nebo biomasy

1. 4. 2022 Výroba vodíku z odpadu nebo biomasy je velmi aktuální téma i ve světle současných geopolitických změn a nutnosti přechodu na ekonomiku s výrazně omezenými zdroji zemního plynu a ropy. Vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu chemických procesů AV ČR, VŠCHT číst dál…

By root, ago
Aktuality

Škvára jako podklad pro silnice. Vědci zkoumají, co se zbytky ze spaloven

27. 8. 2021 Otevřít víko popelnice a něco do ní zahodit je jednoduché. Jenže odpadky z netříděného koše putují na skládku nebo do spalovny. Ani jedna možnost není zrovna optimální. Michal Šyc z Ústavu chemických procesů AV ČR zkoumá, jak využít škváru, která zbyde po spálení odpadu. K jeho výzkumu přispěl program Strategie číst dál…

By root, ago
Aktuality

Pod sluncem je největší světlo aneb Jak vědci inovují fotovoltaiku

17. 8. 2021 Před deseti lety jí takzvaní solární baroni pokazili pověst, lány modrých panelů na polích místo obilí jí na popularitě nepřidávají. Sama fotovoltaika je v tom ovšem nevinně. Široká vědecká obec ji i nadále považuje za nadějný alternativní způsob, jak vyrábět elektřinu. Mezi obnovitelnými zdroji mnozí dokonce slunci předpovídají číst dál…

By root, ago
Aktuality

Bez jaderných elektráren se v Česku neobejdeme: rozhovor s koordinátorem

25. 5. 2021 Energetika je téma, které budí vášně. Nejen kvůli tendru na dostavbu Dukovan, ale i s ohledem na zvyšující se potřebu obnovitelných zdrojů či debatu okolo konce uhelných elektráren. Jak do diskuze zasahuje Akademie věd ČR? Které inovace by mohly přispět k bezpečné a efektivní výrobě energie? A spasí nás boom elektroaut? Zeptali jsme se Jiřího Pleška z Ústavu číst dál…

By root, ago
Aktuality

Seminář Perspektivy rozvoje energetiky, 31. 1. 2018, Praha

Energetická soběstačnost patří mezi nejpalčivější výzvy, kterým bude česká společnost čelit. Na otázky, co nás v oblasti energetiky čeká v nejbližších letech i v příštím půlstoletí, hledal odpovědi seminář, na němž diskutovali experti z nejrůznějších vědeckých oblastí o návrzích, jak by se česká energetika mohla inovovat. Podle koordinátora výzkumného programu číst dál…

By root, ago
Projekty

Výkonný generátor jiskrového výboje pro syntézu jemných práškových materiálů

Výkonný generátor jiskrového výboje pro syntézu jemných práškových materiálů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Cílem tohoto výzkumu je získat znalosti pro číst dál…

By root, ago
Projekty

Zvyšování účinnosti elektrických generátorů a motorů

Zvyšování účinnosti elektrických generátorů a motorů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem projektu bylo analyzovat potenciál využití vícefázových (pěti- a vícefázových) elektrických strojů a elektrických strojů s kombinovaným statorovým číst dál…

By root, ago
Aktuality

Workshop Energetika v širších souvislostech, 30. 11. 2017, Praha

Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Dne 30. listopadu 2017 proběhl v sídle Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze mezinárodní workshop Energetika v širších souvislostech, který zahájila předsedkyně číst dál…

By root, ago
Aktuality

Workshop Distributed Energy Resources and Storage, 29. 11. 2016, Praha

Workshop Distributed Energy Resources and Storage, 29. 11. 2016, Praha Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem mezinárodního workshopu bylo prodiskutovat problematiku technologií decentralizovaných zdrojů a úložišť energie a jejich efektivního číst dál…

By root, ago
Projekty

Statistické modelování unikátně měřených dat

Statistické modelování unikátně měřených dat Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Předmětem tohoto projektu bylo statistické modelování a použití moderních semiparametrických metod číst dál…

By root, ago
Aktuality

Cyklus přednášek Statistické modelování a nejistoty – dopady na rozhodování v energetice

Cyklus přednášek Statistické modelování a nejistoty – dopady na rozhodování v energetice Aktivita programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 v roce 2016 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. V rámci pravidelně číst dál…

By root, ago
Projekty

Interaktivní mapa podmínek pro malé větrné elektrárny v ČR

Interaktivní mapa podmínek pro malé větrné elektrárny v ČR Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Sedlák, CSc. Pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Na základě výsledků modelu WRF (MEDARD) poskytnutých Ústavem informatiky číst dál…

By root, ago
Projekty

Kvantitativní charakterizace vysokoteplotních materiálů používaných v energetice

Kvantitativní charakterizace vysokoteplotních materiálů používaných v energetice Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Landa, CSc. Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Ústav fyziky materiálu AV ČR Slitiny wolframu jsou primárními kandidáty pro použití v nových vysokoteplotních číst dál…

By root, ago
Projekty

Popularizační brožura Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, PhD. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Publikace „Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování“ autorů Olga Bičáková, Michal Jeremiáš, Michael Pohořelý, Pavel Straka, Karel číst dál…

By root, ago
Projekty

Rozvoj laboratoře skladování energie

Rozvoj laboratoře skladování energie Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědní řešitelé: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Ing. Jan Hrubý, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem tohoto projektu je rozvoj Společné laboratoře skladování energie, která číst dál…

By root, ago
Projekty

Setrvačníkové akumulátory s nízkoztrátovými ložisky

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. Zúčastněná pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Setrvačníkové akumulátory patří spolu s akumulátory elektrickými k nejčastěji používaným prostředkům číst dál…

By root, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice (2016)

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc. Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Tento projekt propojuje vědecké oblasti elektrotechniky, mechatroniky, mechaniky a matematické číst dál…

By root, ago
Projekty

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, PhD., Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie číst dál…

By root, ago