Aktuality

Výroba vodíku z odpadu nebo biomasy

1. 4. 2022 Výroba vodíku z odpadu nebo biomasy je velmi aktuální téma i ve světle současných geopolitických změn a nutnosti přechodu na ekonomiku s výrazně omezenými zdroji zemního plynu a ropy. Vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu chemických procesů AV ČR, VŠCHT číst dál…

By root, ago
Projekty

Moderní postupy termochemické konverze paliv

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR Aktivita číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Rozvoj výzkumu laboratoře pro termochemickou konverzi paliv

Rozvoj výzkumu laboratoře pro termochemickou konverzi paliv Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Ústav chemických procesů AV ČR (ÚChP) se systematicky a dlouhodobě věnuje procesům termochemické konverze paliv včetně navazujících procesů, jako číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Dvě demonstrační jednotky pro zpracování odpadních organických materiálů

Dvě demonstrační jednotky pro zpracování odpadních organických materiálů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Olga Bičáková, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. V roce 2017 byly číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Produkce vodíku a syntézního plynu plazmovou pyrolýzou a zplynováním organických odpadů a biomasy

Produkce vodíku a syntézního plynu plazmovou pyrolýzou a zplynováním organických odpadů a biomasy – analýza plazmové technologie a srovnání s neplazmovými metodami Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc., Ústav fyziky plazmatu AVČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Workshop Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů, 1. 12. 2017, Brno

Workshop Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů, 1. prosinec 2017, Brno Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Mgr. Ota Samek, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno Palmový olej má vysoký bod tání a velký číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Popularizační brožura Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, PhD. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Publikace „Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování“ autorů Olga Bičáková, Michal Jeremiáš, Michael Pohořelý, Pavel Straka, Karel číst dál…

By root, ago
Projekty

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, PhD., Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie číst dál…

By root, ago
Projekty

Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje

Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, Ph.D., doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, číst dál…

By root, ago
Projekty

Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv, 23. 11. 2016, Praha

Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 23. listopadu 2016, Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1 Termochemická konverze paliv (spalování, číst dál…

By root, ago
Projekty

Moderní postupy a koncepty pro oblast energetického využití odpadů

Moderní postupy a koncepty pro oblast energetického využití odpadů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2015 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Prvním směrem aktivity bylo vybudování experimentální aparatury pro testování rukávových filtrů a sorbentů pro záchyt číst dál…

By root, ago