Projekty

Barvivem sensibilizované a perovskitové solární články

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: EPF-Lausanne, Švýcarsko, VŠCHT Praha Aktivita 2a: Barvivem sensibilizované solární články V souladu s plánem aktivity 2a byl v roce 2018 řešen číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Skladování tepelné energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Aktivita byla řešena ve spolupráci Ústavu chemických procesů (ÚCHP) a Ústavu termomechaniky (ÚT). Předmětem řešení byl číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických reakcí

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Aktivita 4. Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Konverze solární energie na elektrickou prostřednictvím nových konceptů na bázi křemíkové fotovoltaiky

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. V rámci tohoto číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: HE3DA s.r.o. Aktivita 1: Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace vykazující vyšší bezpečnost, kapacitu i rychlost číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Moderní postupy termochemické konverze paliv

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR Aktivita číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Aparatura pro výzkum aplikace fenacenů v oblasti organických fotovoltaických článků

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Dr. Ing. Vladimír Církva, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav lékařské číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Magnetokumulativní implozivní generátor elektrické energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Václav Tesař, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. V rámci této aktivity byl zhotoven laboratorní model magnetokumulativního implozivního generátoru elektrické energie (MHD) a byla demonstrována správnost předpokladu o dosažení extrémní úrovně teplot, a číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Statistický odhad nejistoty v termodynamických výpočtech pro energetické aplikace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (Marek Brabec) Smyslem této aktivity je spojení kompetencí v oboru matematické statistiky (ÚI AV ČR) a vývoje matematických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: UI AV ČR, Janascard , Aura a.s. V roce 2018 se výzkum a vývoj nových bezkontaktních senzorů průchodu lopatek zaměřil na zvýšení citlivosti senzorů číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Igor Zolotarev, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018 se konalo v Praze v Ústavu termomechaniky AV ČR ve dnech 6.–7. března 2018. Jeho účastnici číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Workshop „Přeměny energie v lopatkových strojích 2018“

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem aktivity bylo setkání výzkumných a vývojových pracovníků z akademické (ČVUT, TUL, ÚT AVČR, ZČU, VZLÚ) i výrobní (Doosan Škoda Power, Howden CKD Compressors, ZVVZ Milevsko, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Seminář Perspektivy rozvoje energetiky, 31. 1. 2018, Praha

Energetická soběstačnost patří mezi nejpalčivější výzvy, kterým bude česká společnost čelit. Na otázky, co nás v oblasti energetiky čeká v nejbližších letech i v příštím půlstoletí, hledal odpovědi seminář, na němž diskutovali experti z nejrůznějších vědeckých oblastí o návrzích, jak by se česká energetika mohla inovovat. Podle koordinátora výzkumného programu číst dál…

By root, ago