Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018
Odpovědný řešitel:
Ing. Igor Zolotarev, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018 se konalo v Praze v Ústavu termomechaniky AV ČR ve dnech 6.–7. března 2018.

Jeho účastnici byl přední odbornici v této problematice z ČR (22), Polska (6) a Slovenska (2). Přičemž účastníky zastupovali jak výzkumné pracoviště AV ČR, vysoké školy, a také komerční a výrobní podniky.

V rámci pracovní části kolokvia bylo předneseno a diskutováno 23 referátů, jejíchž hlavní zaměření bylo orientováno na problematiku energetiky, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní přenos energie, skladování energie v setrvačnících apod.

Organizátoři kolokvia vydaly sborník příspěvků v anglickém jazyce Proceedings DYMAMESI 2018, který obsahuje 23 příspěvků účastníků v rozsahu celkem 99 stran a má ISBN 978-80-87012-66-6.