Projekty

Magnetokumulativní implozivní generátor elektrické energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Václav Tesař, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. V rámci této aktivity byl zhotoven laboratorní model magnetokumulativního implozivního generátoru elektrické energie (MHD) a byla demonstrována správnost předpokladu o dosažení extrémní úrovně teplot, a číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Statistický odhad nejistoty v termodynamických výpočtech pro energetické aplikace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (Marek Brabec) Smyslem této aktivity je spojení kompetencí v oboru matematické statistiky (ÚI AV ČR) a vývoje matematických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: UI AV ČR, Janascard , Aura a.s. V roce 2018 se výzkum a vývoj nových bezkontaktních senzorů průchodu lopatek zaměřil na zvýšení citlivosti senzorů číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Igor Zolotarev, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018 se konalo v Praze v Ústavu termomechaniky AV ČR ve dnech 6.–7. března 2018. Jeho účastnici číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Workshop „Přeměny energie v lopatkových strojích 2018“

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem aktivity bylo setkání výzkumných a vývojových pracovníků z akademické (ČVUT, TUL, ÚT AVČR, ZČU, VZLÚ) i výrobní (Doosan Škoda Power, Howden CKD Compressors, ZVVZ Milevsko, číst dál…

By Jana Lahovská, ago