Projekty

Barvivem sensibilizované a perovskitové solární články

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: EPF-Lausanne, Švýcarsko, VŠCHT Praha Aktivita 2a: Barvivem sensibilizované solární články V souladu s plánem aktivity 2a byl v roce 2018 řešen číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Skladování tepelné energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Aktivita byla řešena ve spolupráci Ústavu chemických procesů (ÚCHP) a Ústavu termomechaniky (ÚT). Předmětem řešení byl číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických reakcí

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Aktivita 4. Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Nanostrukturní materiály pro konverzi a skladování energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav Geotechniky SAV v Košicích, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Konverze solární energie na elektrickou prostřednictvím nových konceptů na bázi křemíkové fotovoltaiky

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. V rámci tohoto číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: HE3DA s.r.o. Aktivita 1: Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace vykazující vyšší bezpečnost, kapacitu i rychlost číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Moderní postupy termochemické konverze paliv

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR Aktivita číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Aparatura pro výzkum aplikace fenacenů v oblasti organických fotovoltaických článků

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Dr. Ing. Vladimír Církva, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav lékařské číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Magnetokumulativní implozivní generátor elektrické energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Václav Tesař, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. V rámci této aktivity byl zhotoven laboratorní model magnetokumulativního implozivního generátoru elektrické energie (MHD) a byla demonstrována správnost předpokladu o dosažení extrémní úrovně teplot, a číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Statistický odhad nejistoty v termodynamických výpočtech pro energetické aplikace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (Marek Brabec) Smyslem této aktivity je spojení kompetencí v oboru matematické statistiky (ÚI AV ČR) a vývoje matematických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: UI AV ČR, Janascard , Aura a.s. V roce 2018 se výzkum a vývoj nových bezkontaktních senzorů průchodu lopatek zaměřil na zvýšení citlivosti senzorů číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Igor Zolotarev, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Mezinárodní kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018 se konalo v Praze v Ústavu termomechaniky AV ČR ve dnech 6.–7. března 2018. Jeho účastnici číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Aktuality

Workshop „Přeměny energie v lopatkových strojích 2018“

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem aktivity bylo setkání výzkumných a vývojových pracovníků z akademické (ČVUT, TUL, ÚT AVČR, ZČU, VZLÚ) i výrobní (Doosan Škoda Power, Howden CKD Compressors, ZVVZ Milevsko, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Rozvojové a demonstrační aktivity Společné laboratoře skladování energie

Rozvojové a demonstrační aktivity Společné laboratoře skladování energie Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Projekt rozvojových a demonstračních aktivit navazuje na číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Rozvoj výzkumu laboratoře pro termochemickou konverzi paliv

Rozvoj výzkumu laboratoře pro termochemickou konverzi paliv Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Ústav chemických procesů AV ČR (ÚChP) se systematicky a dlouhodobě věnuje procesům termochemické konverze paliv včetně navazujících procesů, jako číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice (2017)

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Další řešitelé: Ing. Marek Brabec, Ph.D,. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Externí partneři: Aura a.s., Janascard Zvyšování spolehlivosti číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Skladování energie – setrvačníky

Skladování energie – setrvačníky Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Další zúčastněné pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Akumulace energie v setrvačnících V setrvačnících je energie akumulována ve formě kinetické číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Aparatura pro výzkum aplikace fenacenů v oblasti organických fotovoltaických článků

Aparatura pro výzkum aplikace fenacenů v oblasti organických fotovoltaických článků Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Fenaceny jsou látky, které lze použít jak v klasických organických fotovolatických článcích využívajících polovodivých vlastností fenacenů, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Magnetokumulativní implozivní generátor

Magnetokumulativní implozivní generátor Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Šonský, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Další zúčastněné pracoviště: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Většina vyráběné elektrické energie je v současnosti získávána pomocí elektromechanické konverze energie indukcí elektrického číst dál…

By Jana Lahovská, ago