Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018
Odpovědný řešitel: 
prof. Ing. Václav Tesař, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

V rámci této aktivity byl zhotoven laboratorní model magnetokumulativního implozivního generátoru elektrické energie (MHD) a byla demonstrována správnost předpokladu o dosažení extrémní úrovně teplot, a s tím ionizace zplodin hoření. To by mělo otevřít cestu k výrobě elektrické energie v MHD zařízeních nemajících žádné pohyblivé ani rotující součásti (jakými jsou turbogenerátory v současných elektrárnách). V podstatě jde o rozvinutí myšlenky detonační deformace magnetického pole, ale v periodicky opakovaném ději s extrémními teplotami dosaženými v ohnisku kumulativní imploze.

Patenty:

PV 2017-117 “Způsob a zařízení na přeměnu energie obsažené v hořlavých plynných směsích na elektrickou energii“, Původci: Šonský J., Tesař V., Gruber J.

PV 2016-328.„Způsob a zařízení k vytváření kovových výrobků postupným přidáváním malých přídavků s charakterem roztavených kapek“, původci: Tesař V., Šonský J.,   Udělen patent č. 307134