Projekty

Barvivem sensibilizované a perovskitové solární články

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: EPF-Lausanne, Švýcarsko, VŠCHT Praha Aktivita 2a: Barvivem sensibilizované solární články V souladu s plánem aktivity 2a byl v roce 2018 řešen číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Skladování tepelné energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Aktivita byla řešena ve spolupráci Ústavu chemických procesů (ÚCHP) a Ústavu termomechaniky (ÚT). Předmětem řešení byl číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických reakcí

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Aktivita 4. Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Nanostrukturní materiály pro konverzi a skladování energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav Geotechniky SAV v Košicích, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Konverze solární energie na elektrickou prostřednictvím nových konceptů na bázi křemíkové fotovoltaiky

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. V rámci tohoto číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: HE3DA s.r.o. Aktivita 1: Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace vykazující vyšší bezpečnost, kapacitu i rychlost číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Moderní postupy termochemické konverze paliv

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR Aktivita číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Aparatura pro výzkum aplikace fenacenů v oblasti organických fotovoltaických článků

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Dr. Ing. Vladimír Církva, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav lékařské číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Magnetokumulativní implozivní generátor elektrické energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Václav Tesař, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. V rámci této aktivity byl zhotoven laboratorní model magnetokumulativního implozivního generátoru elektrické energie (MHD) a byla demonstrována správnost předpokladu o dosažení extrémní úrovně teplot, a číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Statistický odhad nejistoty v termodynamických výpočtech pro energetické aplikace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (Marek Brabec) Smyslem této aktivity je spojení kompetencí v oboru matematické statistiky (ÚI AV ČR) a vývoje matematických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: UI AV ČR, Janascard , Aura a.s. V roce 2018 se výzkum a vývoj nových bezkontaktních senzorů průchodu lopatek zaměřil na zvýšení citlivosti senzorů číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Rozvojové a demonstrační aktivity Společné laboratoře skladování energie

Rozvojové a demonstrační aktivity Společné laboratoře skladování energie Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Projekt rozvojových a demonstračních aktivit navazuje na číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Výkonný generátor jiskrového výboje pro syntézu jemných práškových materiálů

Výkonný generátor jiskrového výboje pro syntézu jemných práškových materiálů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Cílem tohoto výzkumu je získat znalosti pro číst dál…

By root, ago
Projekty

Rozvoj výzkumu laboratoře pro termochemickou konverzi paliv

Rozvoj výzkumu laboratoře pro termochemickou konverzi paliv Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Ústav chemických procesů AV ČR (ÚChP) se systematicky a dlouhodobě věnuje procesům termochemické konverze paliv včetně navazujících procesů, jako číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice (2017)

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Další řešitelé: Ing. Marek Brabec, Ph.D,. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Externí partneři: Aura a.s., Janascard Zvyšování spolehlivosti číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Skladování energie – setrvačníky

Skladování energie – setrvačníky Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Další zúčastněné pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Akumulace energie v setrvačnících V setrvačnících je energie akumulována ve formě kinetické číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Aparatura pro výzkum aplikace fenacenů v oblasti organických fotovoltaických článků

Aparatura pro výzkum aplikace fenacenů v oblasti organických fotovoltaických článků Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Fenaceny jsou látky, které lze použít jak v klasických organických fotovolatických článcích využívajících polovodivých vlastností fenacenů, číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Magnetokumulativní implozivní generátor

Magnetokumulativní implozivní generátor Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Šonský, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Další zúčastněné pracoviště: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Většina vyráběné elektrické energie je v současnosti získávána pomocí elektromechanické konverze energie indukcí elektrického číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Dvě demonstrační jednotky pro zpracování odpadních organických materiálů

Dvě demonstrační jednotky pro zpracování odpadních organických materiálů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Olga Bičáková, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. V roce 2017 byly číst dál…

By Jana Lahovská, ago