Projekty

Zvyšování účinnosti elektrických generátorů a motorů

Zvyšování účinnosti elektrických generátorů a motorů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem projektu bylo analyzovat potenciál využití vícefázových (pěti- a vícefázových) elektrických strojů a elektrických strojů s kombinovaným statorovým číst dál…

By root, ago
Aktuality

Workshop Distributed Energy Resources and Storage, 29. 11. 2016, Praha

Workshop Distributed Energy Resources and Storage, 29. 11. 2016, Praha Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem mezinárodního workshopu bylo prodiskutovat problematiku technologií decentralizovaných zdrojů a úložišť energie a jejich efektivního číst dál…

By root, ago
Projekty

Statistické modelování unikátně měřených dat

Statistické modelování unikátně měřených dat Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Předmětem tohoto projektu bylo statistické modelování a použití moderních semiparametrických metod číst dál…

By root, ago
Aktuality

Cyklus přednášek Statistické modelování a nejistoty – dopady na rozhodování v energetice

Cyklus přednášek Statistické modelování a nejistoty – dopady na rozhodování v energetice Aktivita programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 v roce 2016 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. V rámci pravidelně číst dál…

By root, ago
Projekty

Interaktivní mapa podmínek pro malé větrné elektrárny v ČR

Interaktivní mapa podmínek pro malé větrné elektrárny v ČR Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Sedlák, CSc. Pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Na základě výsledků modelu WRF (MEDARD) poskytnutých Ústavem informatiky číst dál…

By root, ago
Projekty

Kvantitativní charakterizace vysokoteplotních materiálů používaných v energetice

Kvantitativní charakterizace vysokoteplotních materiálů používaných v energetice Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Landa, CSc. Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Ústav fyziky materiálu AV ČR Slitiny wolframu jsou primárními kandidáty pro použití v nových vysokoteplotních číst dál…

By root, ago
Projekty

Popularizační brožura Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, PhD. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Publikace „Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování“ autorů Olga Bičáková, Michal Jeremiáš, Michael Pohořelý, Pavel Straka, Karel číst dál…

By root, ago
Projekty

Rozvoj laboratoře skladování energie

Rozvoj laboratoře skladování energie Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědní řešitelé: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Ing. Jan Hrubý, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem tohoto projektu je rozvoj Společné laboratoře skladování energie, která číst dál…

By root, ago
Projekty

Setrvačníkové akumulátory s nízkoztrátovými ložisky

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. Zúčastněná pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Setrvačníkové akumulátory patří spolu s akumulátory elektrickými k nejčastěji používaným prostředkům číst dál…

By root, ago
Projekty

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice (2016)

Vibrodiagnostika oběžných lopatek točivých strojů v energetice Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Procházka, CSc. Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Tento projekt propojuje vědecké oblasti elektrotechniky, mechatroniky, mechaniky a matematické číst dál…

By root, ago
Projekty

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, PhD., Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie číst dál…

By root, ago
Projekty

Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje

Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, Ph.D., doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, číst dál…

By root, ago
Projekty

Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv, 23. 11. 2016, Praha

Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 23. listopadu 2016, Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1 Termochemická konverze paliv (spalování, číst dál…

By root, ago
Aktuality

Výstava Aerodynamika pro teplo a světlo domovů, 1.–13. 11. 2016, IQLANDIA Science Center Liberec

Výstava Aerodynamika pro teplo a světlo domovů, 1.–13. 11. 2016, IQLANDIA Science Center Liberec Aktivita programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2015 Odpovědný řešitel: Ing. Martin Luxa, Ph.D. Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Doosan Skoda Power s.r.o. V rámci Týdne vědy a techniky 2016  se číst dál…

By root, ago
Aktuality

Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Taiwan Smartgrid Industry Association

Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Taiwan Smartgrid Industry Association (TSGIA) Dne 20. 9. 2016 podepsal koordinátor programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 Ing. Jiří Plešek, CSc. memorandum o porozumění, jehož cílem je navázat spolupráci mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Taiwan Smartgrid Industry Association číst dál…

By root, ago
Aktuality

Workshop Efektivní přeměny energie v lopatkových strojích, 23. 6. 2016, Nový Knín

Workshop Efektivní přeměny energie v lopatkových strojích, 23. 6. 2016, Nový Knín Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016 Odpovědný řešitel: Ing. Martin Luxa , Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Dne 23. června 2016 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky AV číst dál…

By root, ago
Aktuality

Prezentace na Pražské muzejní noci, 11. 6. 2016, Praha

Prezentace výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Pražská muzejní noc, 11. 6. 2016 Dne 11. června 2016 byly v rámci Noci v knihovně – Pražské muzejní noci představena v Národní technické knihovně v Praze představeny aktivity Ústavu chemických procesů AV ČR v programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie číst dál…

By root, ago