Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016
Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, Ph.D., doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Pyrolýzním zpracováním biomasy a odpadních plastů byly získány nízkosirné topné oleje k dalšímu využití. Dále byly charakterizovány hlavní procesní parametry (teplota, čas zdržení, velikost částic a jejich distribuce) pyrolýzy dřevní biomasy. Cílem bylo získat pevný zbytek, tj. aktivní koks (biochar) využitelný jako sorbent.

 

Komercializace: Výsledky byly komercializovány se 2 projekčními firmami TARPO s.r.o a AIR TECHNIC s.r.o. a 2 výrobními firmami Bor Biotechnology, a.s. a ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o. Výsledky práce jsou chráněny užitným vzorem a dvěma patenty.

Ohlasy v médiích:

Ohlasy na kombinovanou výrobu elektrické energie, generátorového plynu (pro papírnu), užitečného tepla (pro sušárnu dřeva), horké páry (pro papírnu) a sorbentu škodlivin – biocharu:
Technologie elektrárny v Kozomíně je světovým unikátem, Deník.cz
Unikátní bezemisní technologie zplyňování dřevních štěpek funguje v Kozomíně, Třetí ruka.cz
Elektrárna v Kozomíně využívá dřevní štěpku s rekordní účinností, Oenergetice.cz
O českou elektrárnu na štěpku je zájem i v zahraničí, iprosperita.cz
Elektrárna v Kozomíně: Unikátní česká technologie je už v ostrém provozu, asb-portal.cz
Elektrárna v Kozomíně využívá dřevo, vedle ní vyrostou papírny, Týden.cz

Publikace: 
Havelcová M., Bičáková O., Sýkorová I., Weishauptová Z., Melegy A.: Characterization of products from pyrolysis of coal with the addition of polyethylene terephthalate. Fuel Processing Technology 154 (2016) 123–131.

Pohořelý M., Jeremiáš M., Skoblia S., Beňo Z., Šyc M., Svoboda K.: Transient Catalytic Activity of Calcined Dolomitic Limestone in a Fluidized Bed during Gasification of Woody Biomass. Energy & Fuels 30(5), (2016) 4065-4071.

Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Hartman M., Brynda J., Skoblia S., Chen Y.-S.: Concentration of HCl, HF and Sulfur Compounds in Producer Gas from Fluidized Bed Gasification of Hardwood by Steam-Oxygen Mixtures. In: 3rd International Conference Renewable Energy Sources – Engineering, Technology, Innovations. Book of Abstracts, pp. 66-67; 14 pp. full text on CD-ROM. 17-20 May, Krynica, Poland, 2016.