Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2016
Odpovědné osoby: Ing. Olga Bičáková, PhD., Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.
Spolupracující pracoviště: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Pomocí nově sestaveného zařízení byla navržena a vyzkoušena dvouproduktová technologie poskytující vedle tuhého produktu i vodíkem bohatý plyn pro další energetické využití. Nejprve byla provedena pyrolýza odpadních plastů a pryže v přítomnosti uhlí zaměřená na produkci vodíku. Již tato studie ukázala výhody zařízení s kontinuálním stanovením vodíku v produkovaném plynu. Následné pyrolýzy organických odpadních materiálů přinesly vodíkový plyn a tuhý uhlíkatý produkt se sorpčními vlastnostmi.

Instalovaný analyzátor vodíku CALOMAT 6 (Siemens AG)