Projekty

Barvivem sensibilizované a perovskitové solární články

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: EPF-Lausanne, Švýcarsko, VŠCHT Praha Aktivita 2a: Barvivem sensibilizované solární články V souladu s plánem aktivity 2a byl v roce 2018 řešen číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Skladování tepelné energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Aktivita byla řešena ve spolupráci Ústavu chemických procesů (ÚCHP) a Ústavu termomechaniky (ÚT). Předmětem řešení byl číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických reakcí

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Aktivita 4. Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Konverze solární energie na elektrickou prostřednictvím nových konceptů na bázi křemíkové fotovoltaiky

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. V rámci tohoto číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018 Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: HE3DA s.r.o. Aktivita 1: Nanostrukturní materiály pro Li a Na baterie nové generace vykazující vyšší bezpečnost, kapacitu i rychlost číst dál…

By Jana Lahovská, ago
Projekty

Výkonný generátor jiskrového výboje pro syntézu jemných práškových materiálů

Výkonný generátor jiskrového výboje pro syntézu jemných práškových materiálů Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017 Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Spolupracující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Cílem tohoto výzkumu je získat znalosti pro číst dál…

By root, ago
Aktuality

Workshop Technology Perspectives for Energy Storage, 30. 11. 2015, Praha

Workshop Technology Perspectives for Energy Storage, 30. 11. 2015, Praha Workshop programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2015 Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Cílem workshopu bylo prodiskutovat budoucnost a roli skladování energie v zajištění budoucích energetických potřeb společnosti číst dál…

By root, ago