Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018
Odpovědný řešitel:
Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Cílem aktivity bylo setkání výzkumných a vývojových pracovníků z akademické (ČVUT, TUL, ÚT AVČR, ZČU, VZLÚ) i výrobní (Doosan Škoda Power, Howden CKD Compressors, ZVVZ Milevsko, TechSoft Eng. s.r.o., PBS Energo, PBS Turbo) sféry oboru lopatkových strojů. Mezi jednotlivými skupinami došlo k intensivnímu předávání zkušeností a znalostí, týkajících se dané problematiky. Workshop byl tradičně zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v parních turbínách a ventilech a to jak z hlediska modelování, tak i z hlediska experimentů. Workshopu se zúčastnilo celkem 97 účastníků.

Přednášky upozornily nejprve na nutnost rozumné a stabilní energetické koncepce v naší zemi. Účastníci byli dále seznámeni s problematikou numerického modelování proudění v proudovodu transsonického aerodynamického tunelu, s problematikou cejchování tlakových sond v transsonickém oboru a též se složitými vazbami mezi progresivními výrobními technologiemi a požadavky na aerodynamické vlastnosti lopatek turbín. V odpolední sekci zazněla zajímavá technicko-historická přednáška Ing. Hofera z ZVVZ Milevsko s názvem: „Ing. Friedrich Schicht – zapomenutý český velikán mechaniky tekutin“.